V. Poulsen´s Kult-udgivelser:


1981: V. Poulsen´s Kapel, Musikkassette

1996: Folkemusik i Danmark, V. Poulsen's Kapel

2005: V. Poulsen´s Kapel, CD Fanden er løs:

CDen kan bestilles hos velassorterede pladeforretninger
eller ved henvendelse til:
go@folkmusic.dk · www.gofolk.dk
eller:
Jes Kroman, Skovhusevej 35
4720 Præstø
Tlf. +45 55 99 92 69